Wyniki końcowe rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w KP PSP Głogów w roku 2014 wg wytycznych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                 Głogów, 23.12.2014r.

Komisja Rekrutacyjna przedstawia poniżej uzyskaną punktację końcową postępowania kwalifikacyjnego
o przyjęcie do służby w KP PSP w Głogowie:
1. Pan Jakub Gródecki – 105 pkt.
2. Pan Tomasz Jasek – 81 pkt.
3. Pan Michał Mielczarek – 70 pkt.
3. Pan Konrad Golczyk – 65 pkt.
5. Pan Marcin Koszacki – 49 pkt.
6. Pan Hubert Biller – 44 pkt.
Do dalszego etapu rekrutacji, tj. skierowanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW, wytypowany został zgodnie z uzyskaną punktacją Pan Jakub Gródecki. O sposobie i terminach dalszego postępowania kandydat zostanie poinformowany indywidualnie w terminie późniejszym.
                                                                                     Na oryginale podpisał:
                                                                          Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
                                                                           mł. bryg. mgr inż. Bogusław Cielebąk

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap