Instrukcja obsługi

UWAGA - Witryna zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA, kodowana jest systemem UTF-8
W przypadku nieprawidlowego wyswietlania znakow nalezy w przegladarce ustawic wlasciwe kodowanie
np. w InternetExplorer - Widok->Kodowanie->Unicode (UTF-8)

 

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:

  • BIP-oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),

  • Podmiot-oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej pod adresem www.psp.master.pl

MENU
Podstawowym elementem, niezbędnym do pozyskania informacji zawartych w BIP, jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Menu zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
Przycisk menu "Informacje nieudostępnione" - zawiera informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej,
Przycisk menu "Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osób, które wytworzyły informację lub zmieniły jej treść oraz tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP KP PSP w Głogowie jest również możliwy poprzez stronę główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL - www.bip.gov.pl, którego logo i adres znajdują się w lewym górnym rogu na każdej stronie serwisu.

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap