Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W załączniku do pobrania informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:
"Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego oraz lekkiego samochodu kwatermstrzowskiego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t."

 

Załączniki do pobrania:
Pobierz plik (Scan wybór ofert najkorzystniejszej.pdf)Scan - Wybór najkorzystniejszej oferty[ ]280 kB

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap