Załatwianie skarg i wniosków

 

Sprawy obywatelskie:

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków jeden raz w tygodniu tj. we wtorki w godz. 15:00 - 16:00. Przyjęcie interesanta powinno być poprzedzone zgłoszeniem osobistym w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie ul.Sikorskiego 55, lub telefonicznie: (0-76) 835 77 14. W zgłoszeniu należy podać imię , nazwisko, adres zamieszkania oraz rodzaj sprawy, którą interesant chce przedstawić Komendantowi Powiatowemu.

Skargi i wnioski można kierować do Komendy również w formie listownej na adres:

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Głogowie
ul. Sikorskiego 55
67-200 Głogów

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap