Informacja z przeprowadzonego naboru na stanowisko starszego asystenta

Informacja


z przeprowadzonego naboru do Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Starszego Asystenta w Wydziale Organizacyjno-Kwatermistrzowskim Komendy Powiatowej PSP w Głogowie.

 

 

Na zamieszczone dnia 21 marca 2016 roku ogłoszenie Nr 179157 odpowiedziało 42 osoby. W wyniku sprawdzenia przez Komisję Rekrutacyjną powołaną Decyzją nr PK/O.116.4.2016 Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie zgodności złożonej dokumentacji z wymogami formalnymi do dalszej części naboru zakwalifikowano 28 osób.
Wymogów formalnych nie spełniło 14 osób.
Osoby spełniające wymogi formalne zapraszamy na test sprawdzający wiedzę ogólną oraz kompetencyjny do pracy w sekretariacie w dniu 14 kwietnia 2016 roku na godzinę 9.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP Głogowie.
Po sprawdzeniu testu nastąpią rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które uzyskają wynik pozytywny. W przypadku dużej ilości osób rozmowy zostaną podzielone na dwie części to jest : na dzień 14.04.2016 od godziny 12:00 oraz w dniu 15.04.2016 o godzinie 10:00.
Po przeprowadzonym teście wszystkie zainteresowane osoby prosimy o pozostanie w siedzibie komendy do momentu odczytania wyników, które również zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej.

Lista osób zakwalifikowana do II etapu naboru - testu wiedzy: 

1 Monika Nawrot
2 Małgorzata Sawczyk-Skibińska
3 Magdalena Kruszyk
4 Alicja Konieczna
5 Monika Rodzeń
6 Katarzyna Błażkiewicz
7 Agata Helena Kubicka
8 Edyta Dziuńko
9 Magdalena Sabina Frankowska
10 Natalia Karpińska
11 Marzena Wojda
12 Renata Jankowska
13 Ewa Paul
14 Justyna Ciesiółka
15 Magdalena Miłoszewska
16 Ewa Teodoru
17 Mariola Robakowska
18 Wioletta Maskiera
19 Katrzyna Lentka
20 Marcelina Charzyńska
21 Iwona Sajkowska
22 Katarzyna Buczyńska
23 Barbara Spyrka
24 Małgorzata Wrońska
25 Barbara Sosnowska
26 Joanna Krasicka
27 Danuta Ławrowska
28 Anna Olecha

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap