Informacja w sprawie naboru kandydatów do służby przygotowawczej - etap III

Głogów 10.02.2017r.

PK/O.1110.1.4.2017


PROTOKÓŁ Nr 3/2017
z prac Komisji Rekrutacyjnej
w sprawie naboru do służby w KP PSP w Głogowie

WYNKI KOŃCOWE REKRUTACJI KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ
W KP PSP GŁOGÓW

Komisja Rekrutacyjna powołana Decyzją Komendanta Powiatowego PSP w Głogowie z dnia 16 stycznia 2017r. po przeprowadzeniu IV etapu naboru

tj. testu teoretycznego i rozmowy kwalifikacyjnej , przedstawia poniżej uzyskaną punktację końcową postepowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w KP PSP Głogów :

  1. Nr ewid. ( 6) - 85 pkt.
  2. Nr ewid. ( 8) - 67 pkt.
  3. Nr ewid. ( 4) - 66 pkt.
  4. Nr ewid. ( 1) - 50 pkt.
  5. Nr ewid. ( 2) - 48,5 pkt.

 

Do dalszego etapu rekrutacji tj. skierowanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej MSW wytypowani zostaną kandydaci zgodnie z uzyskana punktacją. O sposobie i terminach dalszego postępowania kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie na podane w dokumentach nr telefonów w terminie późniejszym.

                                                                                                         Podpisał :

                                                                                               Przewodniczący Komisji

bip logobezpieczna ognik       solidarni logoEpuap